Dokumenty do pobrania

Program studiów:

Założenia programowe - s. podyplomowe - 2022-2024

Program studiów - s. podyplomowe - 2022-2024

Program kształcenia

Praca dyplomowa:

Praca dyplomowa powinna być wydrukowana dwustronnie w formacie A4.

Słuchacz składa:
- 1 egzemplarz pracy dyplomowej, w miękkiej oprawie - proszę nie bindować spiralą
- pracę dyplomową w wersji elektronicznej na płycie CD (w Wordzie, w jednym pliku)

Każda praca musi zawierać:
- oświadczenie o samodzielności pracy (dokument poniżej)
- oświadczenie o udostępnieniu pracy (dokument poniżej)

Słuchacz składając pracę dyplomową w dziekanacie, składa również:
- oświadczenie dotyczące plagiatu (dokument poniżej)

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

Oświadczenie o samodzielności pracy

Oświadczenie o udostępnianiu pracy

Oświadczenie dot. plagiatu