Szkolenie dla członków Parafialnych Rad Ekonomicznych

Szkolenie dla członków Parafialnych Rad Ekonomicznych prowadzone jest w ramach Studium Prawno-Organizacyjnego.

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 537 podaje: „W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni, dobrami zgodnie z tymi normami, świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi z zachowaniem przepisu kan. 532”. Proboszcz powinien wysłuchać opinii Rady w następujących sprawach:

Dla kogo ?

Szkolenie przeznaczone dla członków Parafialnych Rad Ekonomicznych. Celem szkolenia jest przygotowanie wiernych do świadczenia efektywnej pomocy proboszczowi w zarządzaniu dobrami doczesnymi parafii.

Czas trwania: jednodniowe w sobotę / 6 godzin wykładowych

termin: 09.03.2024

Koszt: 70 zł

Wymagane dokumenty: skierowanie od księdza proboszcza

Koordynator: ks. Rafał Witkowski

Opłata za studium: opłaty należy dokonywać na konto bankowe Instytutu:

72 1020 5402 0000 0502 0312 7545

Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein
ul. Bułgarska 30,65-647 Zielona Góra
tytułem: imię i nazwisko / nazwa szkolenia

Plan Szkolenia

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 08.03.2024 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Zapisy

Informacja o miejscu szkolenia zostanie przesłana do zapisanych osób drogą mailową.