Studia w trybie „wolnego słuchacza”

Studia w trybie wolnego słuchacza umożliwiają pogłębienie wiedzy teologicznej i dają możliwość wyboru indywidualnych ścieżek tematycznych (np. filozoficzna, biblijna, dogmatyczna, prawna itd.).


Wymagane dokumenty:


nr konta: 26 1020 5402 0000 0102 0167 7061

Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein, ul. Bułgarska 30, 65-647 Zielona Góra

tytułem: imię i nazwisko / wolny słuchacz / semestr

Dokumenty można złożyć w sekretariacie IFT lub przeslać pocztą na adres sekretariat@ift.zgora.pl lub umieścić w skrzynce Instytutu znajdującej się przy drzwiach wejściowych.