Organista

Kierunek: Organista prowadzony jest w ramach Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej.

Dyrektorem Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej jest ks. dr Bogusław Grzebień.

Według II Polskiego Synodu Plenarnego „poziom wykonawstwa muzyki liturgicznej zależy przede wszystkim od organistów, od ich osobistej kultury muzycznej. Organiści, wraz z duchowieństwem parafialnym i katechetami są szczególnie powołani do nauczania śpiewu w kościele oraz do organizowania chórów i zespołów parafialnych”. Zaś w Instrukcji o muzyce kościelnej Episkopatu Polski z 2017 roku czytamy: „Organista akompaniuje do śpiewu całego zgromadzenia liturgicznego oraz wykonuje utwory organowe zgodnie z przepisami. Nie akompaniuje do śpiewów solowych przewodniczącego liturgii lub kogoś z asysty. Jeżeli nie ma ani kantora, ani dyrygenta, organista akompaniując, intonuje i prowadzi śpiew całego zgromadzenia”.

Plakat z ofertą

Dla kogo?

Kierunek ten jest dedykowany osobom, które chcą zostać organistą, nauczyć się akompaniamentu liturgicznego oraz grania utworów z bogatego zbioru literatury organowej. Kierunek "Organista" daje także kompleksowe wykształcenie do pełnienia funkcji animatora życia muzycznego w parafii. Absolwenci tego kierunku z powodzeniem zdają egzaminy na uczelnie muzyczne. Nie jest wymagane wykształcenie muzyczne, uczymy od podstaw. Osoby posiadające wykształcenie, bądź będące w trakcie kształcenia muzycznego mogą zacząć naukę od II roku. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Dyrektora Studium.

Tematyka:

W ciągu 4 lat nauki oprócz przedmiotów głównych (fortepian, organy, organoznawstwo, akompaniament liturgiczny) słuchacz kierunku zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu liturgiki i prawodawstwa muzyki liturgicznej, wokalistyki (emisja głosu, śpiew liturgiczny, śpiew gregoriański), teorii muzyki (zasady muzyki, kształcenie słuchu, historia muzyki, formy muzyczne, harmonia) oraz prowadzenia zespołów (dyrygowanie, chór).

Czas trwania:

4 lata (8 semestrów) - zjazdy co sobotę od 30.09 do 22.06 z wyjątkiem świąt; zajęcia wspólne w godzinach: 9.30-13.50 plus zajęcia indywidualne z fortepianu i organów, przerwa międzysemestralna: 4.02-1.03

Koszt:

880 zł / semestr (lub w 4 ratach miesięcznych po 220 zł)


Wymagane dokumenty:

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja zapoznaje się z motywacjami kandydata oraz bada predyspozycje muzyczne zgłaszających się. Kandydaci na kierunek „organista” przygotowują do zaśpiewania 1 pieśń kościelną bądź utwór instrumentalny do realizacji na pianinie.

Minimalny wiek kandydatów to 15 lat, jednakże w uzasadnionych przypadkach komisja kwalifikacyjna może zgodzić się na przyjęcie osób młodszych.

Koordynator:

dr Michał Kocot (tel. 697-177-880)

Dyrektor:

ks. dr Bogusław Grzebień (tel: 720 368 455)

Rekrutacja:

od 1 września

Termin przesłuchań:

23 września o godz. 10.00 w siedzibie IFT

Opłata za studium:

opłaty należy dokonywać w terminie do 20-go każdego miesiąca, tj.:

na konto bankowe Instytutu:

72 1020 5402 0000 0502 0312 7545

Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein
ul. Bułgarska 30,65-647 Zielona Góra
tytułem: imię i nazwisko / nazwa kierunku / semestr

Organista - organizacja roku

Siatka godzin

Plan zajęć

Semestr I:

Semestr II: