Ceremoniarz zespołu liturgicznego

Kierunek: Ceremoniarz zespołu liturgicznego prowadzony jest w ramach Studium Formacji Liturgicznej.

Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (106) podaje: „Wypada, aby przynajmniej w katedrach i w większych kościołach był odpowiednio przygotowany mistrz ceremonii, który by się troszczył o należytą organizację czynności liturgicznych oraz o wykonywanie ich przez wyświęconych szafarzy i przez wiernych świeckich w sposób godny, w należytym porządku i pobożnie”.

Dla kogo ?

Propozycja dla pełnoletnich mężczyzn, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu teologii liturgii oraz przygotować się do pełnienia funkcji ceremoniarza we wspólnocie parafialnej.

Tematyka:

liturgika fundamentalna, teologia roku liturgicznego, sakramenty i sakramentalia, posługa ceremoniarza podczas roku liturgicznego w parafii.

Czas trwania:

2 semestry / 10 spotkań (5 na semestr) w wybrane soboty / 50 godzin wykładowych

Koszt:

200 zł / semestr

Wymagane dokumenty:

opinia księdza proboszcza, podanie o przyjęcie do studium

Koordynator:

ks. lic. mgr Bartosz Warwarko

Rekrutacja:

od 1 września do 31 października 2023

Opłata za studium:

opłaty należy dokonywać na konto bankowe Instytutu:

72 1020 5402 0000 0502 0312 7545

Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein
ul. Bułgarska 30,65-647 Zielona Góra
tytułem: imię i nazwisko / nazwa kierunku / semestr

Ceremoniarz zespołu liturgicznego - organizacja roku

Program zajęć

Semestr I:

Plan zajęć - semestr I

Semestr II:

Plan zajęć - semestr II