Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein

Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein został utworzony decyzją Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego 24 marca 2003 r. jako kontynuacja wcześniejszego Instytutu Formacji Katolickiej dla Świeckich, działającego w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1989-2003.

Instytut jest miejscem dedykowanym formacji świeckich. Naszym głównym celem jest umożliwienie zainteresowanym katolikom pogłębienia znajomości nauki Kościoła oraz promocja religijnej formacji wiernych do bardziej świadomego i aktywnego uczestnictwa w dziele ewangelizacji współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania w dziedzinę nauki, kultury i pracy ludzkiej, a także aktywnego udziału w życiu Kościoła i w ożywianiu społeczeństwa duchem chrześcijańskim.

Od lat kształcimy przyszłych teologów i katechetów - w ramach studiów stacjonarnych magisterskich (rekrutację na pierwszy rok studiów magisterskich zakończyliśmy jesienią 2021 r.) oraz studiów podyplomowych. Jesienią 2023 r. uruchomiliśmy nową ofertę formacyjną dla świeckich – "Teologia szyta na miarę" – z szeroką gamą kierunków sprofilowanych pod kątem konkretnych form zaangażowania w Kościele.