Stypendia

Regulamin świadczeń stypendialnych PWT oraz informacje dla studentów dotyczące świadczeń stypendialnych dostępne są na stronie PWT: Regulacje / Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (pwt.wroc.pl). Prosimy o zapoznanie się przez osoby, które będą ubiegać się o świadczenia.

Wnioski o stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnością oraz o zapomogę można składać w pierwszej turze do .......

Wnioski należy składać przez system USOSweb -> Dla wszystkich -> Wnioski

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie USOSweb wydrukowany wniosek należy przekazać do Sekretariatu IFT.


Opłaty

Informacje na temat opłat znajdują się na stronie PWT: Opłaty / Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu