Katechista parafialny

Kierunek: Katechista parafialny.

10 maja 2021 roku Ojciec święty Franciszek motu proprio Antiqum ministerium wprowadził w Kościele stałą posługę katechisty. Jednocześnie papież zatwierdził obrzęd liturgiczny ustanowienia katechistów. Jest to posługa przeznaczona dla tych, którzy uczestniczą w różnych formach apostolatu, a nie uczą religii w szkole. Jest ona przeznaczona zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

Przygotowanie do posługi katechisty w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odbywa się w ramach dwuletniego Studium Pastoralnego. Pełen program formacji obejmuje dwa moduły: Moduł kierunkowy i Moduł podstawowy. Osoby posiadające wykształcenie teologiczne (magisterskie lub podyplomowe) są zwolnione z Modułu podstawowego. Dwuletnie studium kończy się otrzymaniem posługi liturgicznej stałego katechisty.

Dla kogo ?

Propozycja dla pełnoletnich mężczyzn i kobiet, którzy uczestniczą w różnych formach apostolatu, a nie uczą religii w szkole i pragną przygotować się do pełnienia funkcji katechisty we wspólnocie parafialnej.

Tematyka:

szczegóły wkrótce

Czas trwania:

4 semestry w wybrane soboty

Koszt:

300 zł / semestr

Wymagane dokumenty:

opinia księdza proboszcza, podanie o przyjęcie do studium, dyplom ukończenia studiów z teologii (dotyczy osób posiadających wykształcenie teologiczne)

Koordynator:

Rekrutacja:

zapisy wkrótce

Opłata za studium:

opłaty należy dokonywać na konto bankowe Instytutu w terminie do końca pierwszego miesiąca danego semestru:

72 1020 5402 0000 0502 0312 7545

Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein
ul. Bułgarska 30,65-647 Zielona Góra
tytułem: imię i nazwisko / nazwa kierunku / semestr

Katechista parafialny - organizacja roku

Program zajęć wkrótce

Semestr I: