Precentorka pozaprebiterialnej służby liturgicznej kobiet

Kierunek: Precentorka pozaprezbiterialnej służby liturgicznej kobiet prowadzony jest w ramach Studium Formacji Liturgicznej.

Precentorka jest jedną ze „sług liturgii”, to osoba, która czuwa nad „porządkiem akcji liturgicznej”. W tym wymiarze posługa ta jest tożsama z zadaniami i funkcjami ceremoniarza, z tą jednak różnicą, że ceremoniarz odpowiada za całą służbę liturgiczną, szczególnie za służbę prezbiterialną, a precentorka za posługi wykonywane poza prezbiterium. W myśl OWMR 70 posługi wykonywane poza prezbiterium można powierzyć kobietom. Dobrze więc, jeżeli ich koordynacją i przygotowaniem zajmie się właśnie kobieta odpowiednio do tego przygotowana. Należy zaznaczyć, że precentorka, spełniając swoje zadania, powinna uznać autorytet ceremoniarza, który jest odpowiedzialny za całokształt akcji liturgicznej oraz godne, pobożne i uporządkowane wykonywanie wszystkich posług. Tylko w kontekście całej liturgii posługa precentorki nabiera znaczenia, staje się znakiem jedności wspólnoty Kościoła oraz odzwierciedla miłosną relację Chrystusa - Oblubieńca do swej Oblubienicy - Kościoła.

Dla kogo ?

Oferta dla pełnoletnich kobiet, które pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu teologii liturgii oraz zdobyć umiejętności przydatne w pełnieniu funkcji precentorki, komentatorki oraz służby ładu.

Tematyka: liturgika fundamentalna, teologia roku liturgicznego, sakramenty i sakramentalia, posługa precentorki podczas roku liturgicznego, przygotowanie komentarzy liturgicznych oraz modlitwy powszechnej, piękno w przestrzeni liturgicznej.

Czas trwania: 2 semestry / 10 spotkań (5 na semestr) w wybrane soboty / 50 godzin wykładowych

Koszt: 200 zł / semestr

Wymagane dokumenty: opinia księdza proboszcza, podanie o przyjęcie do studium

Koordynator: ks. lic. mgr Bartosz Warwarko

Rekrutacja: od 1 września do 31 października 2023

Opłata za studium: opłaty należy dokonywać na konto bankowe Instytutu:

72 1020 5402 0000 0502 0312 7545

Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein
ul. Bułgarska 30,65-647 Zielona Góra
tytułem: imię i nazwisko / nazwa kierunku / semestr

Precentorka pozaprezbiterialnej służby liturgicznej kobiet - organizacja roku

Program zajęć

Semestr I:

Plan zajęć semestr I

Semestr II:

Plan zajęć - semestr II