Praktyki

W programie studiów praktyki obejmują 150 godzin:
- 120 godz. - praktyka w zakresie dydaktycznym, na czterech poziomach edukacyjnych
- 30 godz. - praktyka w zakresie psychologiczno-pedagogicznym.


Praktyka w zakresie dydaktycznym podzielona jest następująco:

Poziom edukacyjny Łączna liczba godzin Lekcje obserwowane Lekcje prowadzone samodzielnie
przedszkole 24 godz. 10 godz. 14 godz.
szkoła podstawowa (1-4) 48 godz. 10 godz. 38 godz.
szkoła podstawowa (5-8) 24 godz. 10 godz. 14 godz.
szkoła ponadpodstawowa 24 godz. 10 godz. 14 godz.

Praktyka w zakresie psychologiczno-pedagogicznym podzielona jest następująco:

- szkoła podstawowa (klasa 1-4) - 10 godz. z zakresu psychologiczno-pedagogicznego
- szkoła ponadpodstawowa - 20 godz. z zakresu psychologiczno-pedagogicznego

Skierowanie na praktyki do pobrania w sekretariacie IFT.PRAKTYKA Z ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM - aktualizacja 25.07.2018

Wskazania praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Karta praktyki w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

Kwestionariusz oceny praktyki - zakresie psychologiczno-pedagogiczny

Karta zaliczenia praktyki - zakres psychologiczno-pedagogiczny

Dziennik praktyki szkolnej - zakres psychologiczno-pedagogicznyPRAKTYKA Z ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM - aktualizacja 25.07.2018

Praktyki zakres dydaktyczny - wskazania

Karta praktyki - lekcje obserwowane - zakres dydaktyczny

Karta praktyki - lekcje prowadzone samodzielnie - zakres dydaktyczny

Kwestionariusz oceny praktyk - zakres dydaktyczny

Karta zaliczenia praktyk - lekcje obserwowane - zakres dydaktyczny

Karta zaliczenia praktyk - lekcje prowadzone - zakres dydaktyczny

Dziennik praktyki szkolnej - zakres dydaktyczny