Osoby z niepełnosprawnością

Prosimy studentów z niepełnosprawnością rozpoczynających studia o wypełnienie poniższego kwestionariusza i odesłanie go (wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności) na adres ozn@pwt.wroc.pl z kopią do sekretariat@ift.zgora.pl lub przyniesienie do sekretariatu IFT.

Regulacje pwt dla studentów z niepełnosprawnością