Opłaty

Informacje na temat opłat, w tym możliwości otrzymania faktury, znajdują się na stronie PWT:Opłaty / Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (pwt.wroc.pl)

Podanie o rozłożenie na raty czesnego