Praktyki s.podyplomowe teologiczno-katechetyczne

Praktyka szkolna w zakresie dydaktycznym - opis kompletu dokumentów

Wskazania dot. praktyki w zakresie dydaktycznym

Karta praktyki szkolnej w zakresie dydaktycznym - lekcje obserwowane

Karta praktyki szkolnej w zakresie dydaktycznym - lekcje prowadzone

Kwestionariusz opisowej oceny słuchacza

Karta zaliczenia praktyk - lekcje obserwowane

Karta zaliczenia praktyk - lekcje prowadzone

Dziennik praktyki szkolnej w zakresie dydaktycznym

Opiekun praktyk - ks. dr Wojciech Lechów - Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej w Kurii Diecezjalnej

Program Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych obejmuje praktyki w zakresie dydaktycznym w łącznej liczbie godzin - 60.

Wymagane jest przygotowanie 5 konspektów na każdym poziomie.

W przypadku osób, które uczą w przedszkolu/szkole możliwe jest zaliczenie praktyk w zakresie lekcji prowadzonych (kontakt z opiekunem praktyk w tej kwestii)

Skierowanie na praktyki należy pobrać w sekretariacie IFT (skierowanie wydawane jest w dwóch egzemplarzach - jeden zostaje w szkole w której odbywana jest praktyka, drugi wypełniony egzemplarz należy dostarczyć do sekretariatu IFT).

Praktyki realizuje się po pierwszym roku studiów podyplomowych.