logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

Szkolenie dla członków Parafialnych Rad Ekonomicznych prowadzone jest w ramach Studium Prawno-Organizacyjnego.

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 537 podaje: „W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni, dobrami zgodnie z tymi normami, świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi z zachowaniem przepisu kan. 532”. Proboszcz powinien wysłuchać opinii Rady w następujących sprawach:

  • finansowanie działalności duszpasterskiej;
  • remont obiektów parafialnych; - budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących;
  • zmiana przeznaczenia budynków; - kupno i sprzedaż gruntów, nieruchomości i ruchomości;
  • umowy dzierżawy i najmu;
  • angażowanie stałych i czasowych pracowników parafialnych;
  • podejmowanie działalności gospodarczej parafii.

Dla kogo ?

Szkolenie przeznaczone dla członków Parafialnych Rad Ekonomicznych. Celem szkolenia jest przygotowanie wiernych do świadczenia efektywnej pomocy proboszczowi w zarządzaniu dobrami doczesnymi parafii.

Czas trwania: jednodniowe w sobotę, wiosną 2024 roku (dokładny termin w przygotowaniu) / 5 godzin wykładowych

Koszt: 70 zł

Wymagane dokumenty: skierowanie od księdza proboszcza

Koordynator: ks. Rafał Witkowski 

Zapisy: zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na pasku główym: Teologia szyta na miarę - zgłoszenia.

Opłata za studium: opłaty należy dokonywać na konto bankowe Instytutu:

72 1020 5402 0000 0502 0312 7545

Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein
ul. Bułgarska 30,65-647 Zielona Góra
tytułem: imię i nazwisko / nazwa szkolenia