logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

Kierunek: Organista prowadzony jest w ramach Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej.

Dyrektorem Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej jest ks. dr Bogusław Grzebień (tel: 720 368 455).

Według II Polskiego Synodu Plenarnego „poziom wykonawstwa muzyki liturgicznej zależy przede wszystkim od organistów, od ich osobistej kultury muzycznej. Organiści, wraz z  duchowieństwem parafialnym i katechetami są szczególnie powołani do nauczania śpiewu w kościele oraz do organizowania chórów i zespołów parafialnych”. Zaś w Instrukcji o muzyce kościelnej Episkopatu Polski z 2017 roku czytamy: „Organista akompaniuje do śpiewu całego zgromadzenia liturgicznego oraz wykonuje utwory organowe zgodnie z przepisami. Nie akompaniuje do śpiewów solowych przewodniczącego liturgii lub kogoś z asysty. Jeżeli nie ma ani kantora, ani dyrygenta, organista akompaniując, intonuje i prowadzi śpiew całego zgromadzenia”.

oferta studium muzyki

Plakat z ofertą

Dla kogo ?

Kierunek ten jest dedykowany osobom, które chcą zostać organistą, nauczyć się akompaniamentu liturgicznego oraz grania utworów z bogatego zbioru literatury organowej. Kierunek "Organista" daje także kompleksowe wykształcenie do pełnienia funkcji animatora życia muzycznego w parafii. Absolwenci tego kierunku z powodzeniem zdają egzaminy na uczelnie muzyczne. Nie jest wymagane wykształcenie muzyczne, uczymy od podstaw. Osoby posiadające wykształcenie, bądź będące w trakcie kształcenia muzycznego mogą zacząć naukę od II roku. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Dyrektora Studium.

Tematyka: W ciągu 4 lat nauki oprócz przedmiotów głównych (fortepian, organy, organoznawstwo, akompaniament liturgiczny) słuchacz kierunku zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu liturgiki i prawodawstwa muzyki liturgicznej, wokalistyki (emisja głosu, śpiew liturgiczny, śpiew gregoriański), teorii muzyki (zasady muzyki, kształcenie słuchu, historia muzyki, formy muzyczne, harmonia) oraz prowadzenia zespołów (dyrygowanie, chór).

Czas trwania: 4 lata (8 semestrów) – zjazdy co sobotę od 30.09 do 22.06 z wyjątkiem świąt; zajęcia wspólne w godzinach: 9.30-13.50 plus zajęcia indywidualne z fortepianu i organów, przerwa międzysemestralna: 4.02-1.03

Koszt: 880 zł / semestr (lub w 4 ratach miesięcznych po 220 zł)

Wymagane dokumenty:

  • podanie do Dyrektora Studium (napisane własnoręcznie) – w podaniu oprócz kierunku należy podać motywację podjęcia nauki
  • udokumentowane wykształcenie i doświadczenie muzyczne np. ukończona szkoła muzyczna, ognisko muzyczne, kursy, warsztaty (jeśli takowe kandydat posiada)
  • ewentualne skierowanie (opinia) proboszcza parafii.
  • osoby niepełnoletnie: zgoda rodziców lub prawnych opiekunów

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja zapoznaje się z motywacjami kandydata oraz bada predyspozycje muzyczne zgłaszających się. Kandydaci na kierunek „organista” przygotowują do zaśpiewania 1 pieśń kościelną bądź utwór instrumentalny do realizacji na pianinie.

Minimalny wiek kandydatów to 15 lat, jednakże w uzasadnionych przypadkach komisja kwalifikacyjna może zgodzić się na przyjęcie osób młodszych.

Koordynator: dr Michał Kocot (tel. 697-177-880)

Dyrektor Studium: ks. dr Bogusław Grzebień (tel: 720 368 455)

Rekrutacja: od 1 września do 30 września. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na pasku główym: Teologia szyta na miarę - zgłoszenia.

Termin przesłuchań: 23 września o godz. 10.00 w siedzibie IFT

Opłata za studium: opłaty należy dokonywać na konto bankowe Instytutu:

72 1020 5402 0000 0502 0312 7545

Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein
ul. Bułgarska 30,65-647 Zielona Góra
tytułem: imię i nazwisko / nazwa kierunku / semestr