logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

A+ A A-

Kancelaria i prowadzenie archiwum parafialnego

Kierunek: Kancelaria i prowadzenie archiwum parafialnego prowadzony jest w ramach Studium Kancelaryjno-Archiwalnego.

Asystent kancelaryjno-archiwalny – inaczej pomocniczy kancelista i archiwariusz parafialny. Obowiązek prowadzenia kancelarii parafialnej i archiwum parafialnego spoczywa na proboszczu lub administratorze parafii. Wspierają go w tym dziele także wikariusze i inne wyznaczone osoby. Do nich zaliczmy parafialnych asystentów kancelaryjno-archiwalnych. Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 535 §1 stanowi: „W każdej parafii należy prowadzić księgi parafialne, a mianowicie ochrzczonych, małżeństw, zmarłych oraz inne, zgodnie z przepisami Konferencji Episkopatu lub biskupa diecezjalnego. Proboszcz ma czuwać nad tym, by księgi były właściwie spisywane i przechowywane”. Każda parafia posiada osobowość prawną. Oznacza to m.in., że może wydawać dokumenty o charakterze prawnym, a także gromadzić i przechowywać je w specjalnym archiwum. Kanon 491 - § 1 KPK stanowi, że „Biskup diecezjalny powinien zatroszczyć się o to, ażeby pilnie były przechowywane akta i dokumenty również archiwów kościołów katedralnych, kolegiackich, parafialnych oraz innych znajdujących się na jego terytorium, jak również o to, by sporządzane były w dwóch egzemplarzach inwentarze czyli katalogi. Jeden z nich ma być przechowywany w miejscowym archiwum, drugi zaś w archiwum diecezjalnym”. Stąd wynika wielka troska o akta przechowywane w archiwum parafialnym. Asystent kancelaryjno-archiwalny to osoba wspierająca księdza proboszcza w dziele prowadzenia kancelarii i archiwum parafialnego; wie jak: gromadzić i przechowywać akta parafialne, prowadzić kronikę parafialną, sporządzać duplikaty ksiąg metrykalnych, prowadzić księgę podawczą oraz podejmować inne czynności w kancelarii parafialnej.

Dla kogo ?

Propozycja dla osób pełnoletnich. Asystent kancelaryjno-archiwalny to osoba wspierająca proboszcza parafii w dziele prowadzenia kancelarii i archiwum parafialnego; wie jak: gromadzić i przechowywać akta parafialne, prowadzić kronikę parafialną, sporządzać duplikaty ksiąg metrykalnych, prowadzić księgę podawczą oraz podejmować inne czynności w kancelarii parafialnej.

Tematyka: Nauka o Kościele w świetle Katechizmu oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego; Kancelaria i registratura parafialna; Archiwum parafialne; Współpraca z Archiwum Diecezjalnym; ćwiczenia praktyczne

Czas trwania: 1 semestr / 5 spotkań w wybrane soboty / 25 godzin wykładowych

Koszt: 200 zł

Wymagane dokumenty: opinia księdza proboszcza, podanie o przyjęcie do studium

Rekrutacja: od 1 września do 31 października 2023. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na pasku główym: Teologia szyta na miarę - zgłoszenia.

Koordynator: ks. Robert Kufel 

Opłata za studium: opłaty należy dokonywać na konto bankowe Instytutu:

72 1020 5402 0000 0502 0312 7545

Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein
ul. Bułgarska 30,65-647 Zielona Góra
tytułem: imię i nazwisko / nazwa kierunku / semestr

Podkategorie