logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

Kierunek: Akolita i lektor w zgromadzeniu liturgicznym prowadzony jest w ramach Studium Formacji Liturgicznej.

Obie posługi świeckich, zarówno akolity jak i lektora, są tak samo ważne i potrzebne w życiu wspólnoty parafialnej. Jedna jest służbą przy stole Słowa - lektor, a druga przy stole Chleba - akolita. Jak podaje Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, akolita ustanowiony jest po to, aby usługiwać przy ołtarzu kapłanowi i diakonowi. Do jego zadań w prezbiterium należy m.in. przygotowanie ołtarza i naczyń liturgicznych, czyli rozłożenie kielicha wraz z bielizną oraz mszału, jak i w razie potrzeby rozdawanie wiernym Komunii, której jest ustanowionym szafarzem nadzwyczajnym. Akolita w przypadku braku diakona może również puryfikować naczynia liturgiczne. W szczególnych przypadkach ma możliwość wystawienia Najświętszego Sakramentu do adoracji, jednak nie udzielając błogosławieństwa. Tak samo jak posługa lektora, która obejmuje nie tylko zaangażowanie w Eucharystię, posługa akolity obejmuje szerszy aspekt życia wspólnoty parafialnej.

Dla kogo ?

Oferta dla mężczyzn, którzy odkrywają w sobie powołanie do pełnienia w Kościele na stałe posługi lektora lub akolity.

Tematyka: liturgika fundamentalna, teologia Eucharystii; teologia roku liturgicznego; fundamentalne zagadnienia eklezjologii; podstawowe zagadnienia teologii fundamentalnej; duchowość mężczyzny w Kościele; zagadnienia teologii biblijnej; znajomość Pisma Świętego.

Czas trwania: 4 semestry (2 lata) / 6 spotkań w roku

Koszt: 400 zł / całość (2 lata)

Wymagane dokumenty: opinia księdza proboszcza, podanie o przyjęcie do studium

Koordynator: ks. dr Tomasz Sałatka

Miejsce spotkań: Gorzów Wlkp

Rekrutacja: od 1 września do 31 października 2023. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na pasku główym: Teologia szyta na miarę - zgłoszenia.

Opłata za studium: opłaty należy dokonywać na konto bankowe Instytutu:

72 1020 5402 0000 0502 0312 7545

Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein
ul. Bułgarska 30,65-647 Zielona Góra
tytułem: imię i nazwisko / nazwa kierunku / semestr