logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

A+ A A-

Stypendia

Od 1 do 20 października 2017 r. można będzie składać wnioski (z pełną dokumentacją) o przyznanie stypendiów. 

Studenci proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PWT, a szczególnie z informacjami dotyczącymi zasad przyznawania stypendiów socjalnych.

http://www.pwt.wroc.pl/index.php/stypendia 

 

.

pdf ikona Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PWT we Wrocławiu

 

pdf ikona Wniosek - stypendium socjalne 

pdf ikona Wniosek - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

pdf ikona Wniosek - stypendium Rektora dla najlepszych studentów

pdf ikona Wniosek- zapomoga

pdf ikona Oświadczenie po semestrze zimowym

pdf ikona Oświadczenie o dochodzie uzyskanym w 2016 r.

pdf ikona Oświadczenie o niezarejestrowaniu w UP

pdf ikona Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

pdf ikona Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

pdf ikona Oświadczenie o dochodzie z pozarolniczej działalności 

pdf ikona Oświadczenie o zamieszkaniu w miejscu studiów

pdf ikona Kategorie i stawki świadczeń 2017/2018