logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

A+ A A-

Informacje i dokumenty do pobrania

  • egzamin dyplomowy - Ex universa theologia

pdf ikona Tezy do egzaminu ex universa theologia

  • egzamin magisterski

Praca magisterska powinna być wydrukowana dwustronnie w formacie A4 i oprawiona w miękką oprawę (nie bindowana spiralą). W każdym egzmeplarzu pracy powinny się znaleźć:

- oświadczenie  o samodzielności pracy (do pobrania ze strony)

- oświadczenie o udostępnieniu pracy (do pobrania ze strony)

 

W dziekanacie student składa :

- pracę dyplomową w 3 lub 4 egzemplarzach (dla recenzenta i archiwum biblioteki PWT i IFT oraz promotora PWT) 

wersję elektroniczną na płycie CD (w Wordzie lub pdf w jednym pliku)

- podanie o dopuszczenie do egzaminu magisterskiego (do pobrania ze strony)

- wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (do pobrania ze strony)

 

Egzemplarz dla Promotora IFT student wręcza indywidualnie.

Przed egzaminem student wnosi opłatę za dyplom zgodnie z TABELĄ OPŁAT.

 

pdf ikona Podanie o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej 

pdf ikona Podanie o dopuszczenie do egzaminu magisterskiego

pdf ikona Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (załącznik Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów PWT) 

pdf ikona Oświadczenie o samodzielności pracy

pdf ikona Oświadczenie o udostępnieniu pracy

pdf ikona Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej