logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

A+ A A-

Wykładowcy

ROK AKADEMICKI 2021/2022

  • WYKŁADOWCY:  
dr Waldemar Hass Historia Kościoła: nowożytność
ks. dr Bogusław Grzebień Muzyka kościelna
ks. dr Paweł Łobaczewski Psychologia rozwojowa i wychowawcza
dr hab. Piotr Bylica, prof. US Ogólna metodologia nauk
dr Błażej Baszczak Wykład monograficzny
ks. dr Andrzej Suchorski Teologia dogmatyczna - Protologia
ks. dr Andrzej Oczachowski Nowy Testament: Listy do Hebrajczyków i Listy Katolickie (bez 1-3J)
ks. dr hab. Paweł Prüfer KNS – etyka gospodarcza
ks. dr Dariusz Wołczecki Teologia duchowości: nurty i szkoły duchowości - Ćwiczenia
prof. dr hab. Bogdan Trocha Wykład monograficzny
ks. dr Radosław Gabrysz Historia filozofii: nowożytność, czasy współczesne
dr Ewa Janion Pedagogika specjalna; Pedagogika ogólna
ks. dr Wojciech Oleśków Teologia fundamentalna - Eklezjologia; Religiologia
ks. dr Maciej Kubala Prawo kanoniczne – IV księga KPK, III i V KPK
ks. dr Andrzej Sapieha Teologia pastoralna szczegółowa - Małżeństwo i rodzina
ks. dr Adrian Put Wykład monograficzny; Historia Kościoła: czasy współczesne
dr Paweł Walczak Antropologia filozoficzna, Filozofia Boga
ks. mgr Marcin Siewruk Ekumenizm
ks. dr Wojciech Lechów Katechetyka materialna
dr Andrzej Sobieraj Katechetyka - Metodyka katechezy szkoły podstawowej (klasa 5-8) -W
mgr Przemysław Włodarczyk Katechetyka - Metodyka katechezy szkoły podstawowej (klasa 5-8) -Ć
ks. dr Mariusz Jagielski

Wprowadzenie w chrześcijaństwo: podstawowe prawdy wiary i celebracja misterium chrześcijańskiego;

Teologia dogmatyczna (Chrystologia, Pneumatologia i charyto logia, Mariologia)

ks. dr Tadeusz Kuźmicki Teologia duchowości: nurty i szkoły duchowości ; Teologia moralna szczegółowa (I): Chrześcijanin w Kościele (1-cnoty, 2 etyka seksualna)
ks. dr Piotr Bartoszek Wprowadzenie do Pisma Świętego; Język hebrajski; Nowy Testament- Ewangelie Synoptyczne i Dzieje Apostolskie

  • LEKTORZY JĘZYKÓW:

dr Łukasz Łukasiewicz - język angielski

ks. mgr Janusz Roman - język łaciński i grecki

ks. dr Piotr Bartoszek - język hebrajski

L