logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

A+ A A-

Rekrutacja - teologiczno-katechetyczne

  

Rekrutacja na podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne.

Rekrutacja na edycję studiów podyplomowych 2020/2022  została zakończona. Zapraszamy na kolejną edycję studiów podyplomowych - 2022/2024. Rekrutacja odbędzie się od 1 czerwca do 30 września 2022 roku.

 

Informujemy, że Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein (działając jako ośrodek zamiejscowy PWT Wrocław) prowadzi nabór na 2-letnie podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne.

Ukończenie ww. studiów podyplomowych umożliwia:
- uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii jako drugiego przedmiotu w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych (w wyjątkiem szkół specjalnych);
- pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).

Program studiów spełnia wymogi Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dn. 31.05.2016. oraz Uchwały Konferencji Episkopatu Polski w sprawie minimalnych wymogów w kształceniu nauczycieli religii z dn. 7.06.2016.

Zapewniamy:

- moduł 1 – teologia (495 godz.)

- moduł 2 – katechetyka (120 godz.)

- moduł 4 – praktyki dydaktyczne dla osób z przygotowaniem pedagogicznym (60 godz.) – realizacja praktyk po 1 roku studiów

 

Studia trwają 4 semestry. Opłata za semestr - 1700 zł (edycja 2020/2022).

Wymagane dokumenty:

  • podanie do Rektora PWT o przyjęcie na Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne (w podaniu należy zaznaczyć rok akademicki (2020/2021) oraz zawrzeć informację, że chodzi o studia w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym w Zielonej Górze),
  • życiorys (opisowo, nie CV),
  • świadectwo moralności od księdza proboszcza,
  • metryka chrztu,
  • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie o zaliczeniu 4 roku studiów, 
  • 3 fotografie (35mm x 45mm),
  • osoby zakonne - zezwolenie od władz kościelnych,
  • osoby zamężne (żonate) - świadectwo ślubu kościelnego,
  • dowód opłaty rekrutacyjnej  85,00 zł (Papieski Wydział Teologiczny, ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław – nr konta: 42 1600 1462 1837 1954 6000 0005) - w tytule: imię i nazwisko/ opłata rekrutacyjna/ Zielona Góra

Zajęcia odbywają się w soboty.

Miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty można dostarczyć za pośrednictwem poczty lub umieścić w skrzynce pocztowej Instytutu znajdującej się przy drzwiach wejściowych lub osobiście w najbliższym możliwym terminie.

 

pdf ikona Podanie do Rektora - 2020/2021 - prosimy wydrukować dwustronnie