logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

A+ A A-

Rekrutacja - teologiczno-katechetyczne

plakat IFT 18 19  2

 

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

 

Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein (działając jako ośrodek zamiejscowy PWT Wrocław) prowadzi nabór na 2-letnie podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne.

Rekrutacja trwa do 27 września br.

Ukończenie ww. studiów podyplomowych umożliwia:

- uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii jako drugiego przedmiotu w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach zawodowych = branżowych (w wyjątkiem szkół specjalnych);
- pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).

Program studiów spełnia wymogi
Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dnia 31.05.2016 pdf ikona oraz
Uchwały Konferencji Episkopatu Polski w sprawie minimalnych wymogów w kształceniu nauczycieli religii z dnia 07.06.2016 pdf ikona

Program obejmuje:
-moduł 1 - teologia (495 godz.)
-moduł 2 - katechetyka (120 godz.)
-moduł 4 - praktyki dydaktyczne dla osób z przygotowaniem pedagogicznym (60 godz.) - realizacja praktyk po 1 roku studiów
Charakterystyka modułów pdf ikona

Studia trwają 4 semestry

Opłata za semestr - 1 550,00 zł

Zajęcia odbywają się w soboty (14-15 spotkań w semestrze)

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem rekrutacji odpowiedniej liczby osób.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora PWT i kwestionariusz osobowy pdf ikona (aktualizacja 10.07.2018)  - proszę drukować dwustronnie
 • życiorys (opisowo, nie CV),
 • świadectwo moralności od księdza proboszcza,
 • metryka chrztu,
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie o zaliczeniu 4 roku studiów, 
 • 3 fotografie (35mm x 45mm),
 • osoby zakonne - zezwolenie od władz kościelnych,
 • osoby zamężne (żonate) - świadectwo ślubu kościelnego,
 • dowód opłaty rekrutacyjnej

Miejsca składania dokumentów rekrutacyjnych 
sekretariat Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. E. Stein 
ul. Bułgarska 30
65-647 Zielona Góra
tel. 68-458-25-70 lub 792-272-754

 

 

 

Opłata rekrutacyjna:
70,00 zł - potwierdzenie wpłaty, należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych 

 nr konta: 42 1600 1462 1837 1954 6000 0005 (Bank BGŻ BNP Paribas. SA)

Papieski Wydział Teologiczny
ul. Katedralna 9
50-328 Wrocław

Tytułem: opłata rekrutacyjna / imię i nazwisko / Zielona Góra

 

 Program studiów podyplomowych 2018-2020 pdf ikona