logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

A+ A A-

Praktyki s.podyplomowe teologiczno-katechetyczne

pdf ikona Praktyki - opis modułów

pdf ikona Praktyka szkolna w zakresie dydaktycznym - opis kompletu dokumentów

pdf ikona Wskazania dot. praktyki w zakresie dydaktycznym  - aktualizacja 14.11.2019

pdf ikona Karta praktyki szkolnej w zakresie dydaktycznym - lekcje obserwowane - aktualizacja 14.11.2019

pdf ikona Karta praktyki szkolnej w zakresie dydaktycznym - lekcje prowadzone - aktualizacja 14.11.2019

pdf ikona Kwestionariusz opisowej oceny słuchacza - aktualizacja 14.11.2019

pdf ikona Karta zaliczenia praktyk - lekcje obserwowane

pdf ikona Karta zaliczenia praktyk - lekcje prowadzone

pdf ikona Dziennik praktyki szkolnej w zakresie dydaktycznym - aktualizacja 14.11.2019

 

Opiekun praktyk - ks. dr Wojciech Lechów - Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej w Kurii Diecezjalnej

Program Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych obejmuje praktyki w zakresie dydaktycznym w łącznej liczbie godzin - 60.

  • przedszkole - 15 godz. (5 godz. - lekcje obserwowane; 10 godz. - lekcje prowadzone);
  • szkoła podstawowa - klasa 1-4 - 15 godz. (5 godz. - lekcje obserwowane; 10 godz. - lekcje prowadzone);
  • szkoła podstawowa - klasa 5-8 - 15 godz. (5 godz. - lekcje obserwowane; 10 godz. - lekcje prowadzone);
  • szkoła ponadpodstawowa - 15 godz. (5 godz. - lekcje obserwowane; 10 godz. - lekcje prowadzone).

Wymagane jest przygotowanie 5 konspektów na każdym poziomie. 

W przypadku osób, które uczą w przedszkolu/szkole możliwe jest zaliczenie praktyk w zakresie lekcji prowadzonych (kontakt z opiekunem praktyk w tej kwestii).

Skierowanie na praktyki należy pobrać w sekretariacie IFT (skierowanie wydawane jest w dwóch egzemplarzach - jeden zostaje w szkole w której odbywana jest praktyka, drugi wypełniony egzemplarz należy dostarczyć do sekretariatu IFT).

Praktyki realizuje się po pierwszym roku studiów podyplomowych.