logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

A+ A A-

Rekrutacja - teologiczne/teologiczno-katechetyczne

 IFT 2022 plakat 534x238 1

W Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. E. Stein prowadzony jest nabór na dwuletnie podyplomowe studia:

 • Teologiczno-Katechetyczne dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne
 • Teologiczne dla wszystkich osób po studiach wyższych

Podmiotem prowadzącym jest Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, zajęcia będą się odbywać w siedzibie IFT w Zielonej Górze.

Rekrutacja na oba kierunki została przedłużona do 3 października 2022 roku. Obecnie prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do dnia 31 października 2022 r. Pierwsze zajęcia odbędą się 15 października, w związku z czym zapraszamy do jak najszybszego składania dokumentów, tak aby uczestniczyć już w rozpoczynających się zajęciach.

 Ukończenie ww. studiów podyplomowych umożliwia:

 • Teologiczno-Katechetycznych

- uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii jako drugiego przedmiotu w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych (w wyjątkiem szkół specjalnych);

 

Program studiów spełnia wymogi Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dn. 31.05.2016. oraz Uchwały Konferencji Episkopatu Polski w sprawie minimalnych wymogów w kształceniu nauczycieli religii z dn. 7.06.2016.

 

Zapewniamy:

- moduł 1 – teologia (495 godz.)

- moduł 2 – katechetyka (120 godz.)

- moduł 4 – praktyki dydaktyczne dla osób z przygotowaniem pedagogicznym (60 godz.) – realizacja praktyk po 1 roku studiów

 

Studia trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty. Opłata za semestr - 2100 zł (edycja 2022/2024). Dla osób, które nie mają dofinansowania z innych źródeł (instytucji państwowych, parafii, itp.) istnieje możliwość wsparcia finansowego.

Uruchomienie studiów podyplomowych jest uzależnione od zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób.

 • Teologicznych

- pogłębienie wiedzy teologicznej dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach, a chcą pełnić różne funkcje w strukturach Kościoła rzymskokatolickiego oraz posługiwać jako liderzy stowarzyszeń, fundacji oraz grup i wspólnot kościelnych.

Program studiów obejmuje:

- moduł 1 – teologia (495 godz.)

 

Studia trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty. Opłata za semestr - 1100 zł (edycja 2022/2024). 

Uruchomienie studiów podyplomowych jest uzależnione od zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób.

Wymagane dokumenty na oba kierunki:

 • podanie do Rektora PWT (pdf) o przyjęcie na Podyplomowe Studia Teologiczne/Teologiczno-Katechetyczne (w podaniu należy zaznaczyć rok akademicki (2022/2023) oraz zawrzeć informację, że chodzi o studia w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym w Zielonej Górze) 
 • życiorys (opisowo, nie CV),
 • 3 fotografie (35mm x 45mm, podpisane),
 • opinia proboszcza miejsca zamieszkania lub innego duszpasterza,
 • metryka chrztu,
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, 
 • osoby zakonne - zezwolenie od władz kościelnych,
 • osoby zamężne (żonate) - świadectwo ślubu kościelnego,
 • dowód opłaty rekrutacyjnej -  85,00 zł (Papieski Wydział Teologiczny, ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław – nr konta: 42 1600 1462 1837 1954 6000 0005) - w tytule: imię i nazwisko/ opłata rekrutacyjna/ Zielona Góra

Miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć w Dziekanacie. Dokumenty można dostarczyć również za pośrednictwem poczty lub umieścić w skrzynce pocztowej Instytutu znajdującej się przy drzwiach wejściowych.