logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

A+ A A-

Rekrutacja - katecheza przedszkolna

 plakat

Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein w Zielonej Górze prowadzi nabór na Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej, na semestr zimowy 2018/2019.

      Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej przeznaczone są dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie do pracy w placówkach wychowania przedszkolnego, tzn. dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy licencjata lub magistra) w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoprzedszkolnego.

 Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej pozwalają uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela religii katolickiej w przedszkolach.

 

Tryb studiów: niestacjonarne (zajęcia odbywać się będą w soboty)

Okres trwania studiów podyplomowych: październik 2018 - czerwiec 2019

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin zajęć: 200 + praktyka - 60 godzin (program studiów pdf ikona )

Opłata za studia podyplomowe: 1 500,00 zł za semestr (za rok 3 000,00 zł)

Opłata rekrutacyjna: 70,00 zł

             opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na konto:

             Papieski Wydział Teologiczny

             ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław

             nr konta: 42 1600 1462 1837 1954 6000 0005

             w tytule przelewu: imię nazwisko/ studia podyplomowe katechezy przedszkolnej / Zielona Góra

 Minimalna liczba osób wymagana do otwarcia studiów: 20 osób

 

Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe w IFT w Zielonej Górze pdf ikona

- życiorys,

- odpis dyplomu ukończenia studiów (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego)

- świadectwo moralności od księdza proboszcza,

- 3 fotografie,

- osoby zakonne - zezwolenie od władz kościelnych,

- formularz kandydata pdf ikona 

- potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

 

 

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych i miejsce zajęć:

Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein,

ul. Bułgarska 30

65-647 Zielona Góra

tel. 68-458-25-70 lub 792-27-27-54

 

 

jpg ikona Plakat studiów podyplomowych katechezy przedszkolnej